Bonvenon al la abonilo de la nova, moderna kaj enhavriĉa Heroldo de Esperanto

Kiel aboni?

Aboni Heroldon per nia abonilo estas tre simpla tasko. Ni disponigas al vi ok abontipojn, kiuj estas listigitaj malsupre. Du abontipojn vi trovos en la kategorio "Papera versio", tri en la kategorio "Reta versio" kaj la lastaj tri abontipojn vi trovos en la kategoria "Solidara abonigo". Vi devas elekti kiu(j)n abontipo(j)n vi deziras. Atentu, ke vi povas elekti pli ol unu abontipon. Nu, post bona pripenso vi devas klaki sur la butonon "Elekti" de ĉiu abontipo dezirata de vi, formante kombinon. Ne atendu plu! Vi jam estas nur unu alklakon for de via(j) abono(j) de Heroldo de Esperanto.

Ja eblas kombini kaj kolektive aboni!

Gravas enfazi, ke vi povas elekti pli ol unu abontipon! Alivorte, vi povas formi kombinon. Krome, kaze de la papera versio, eblas kolektive aboni. Por abono de ĝis 20 ekzempleroj, senditaj al nur unu adreso, bonvolu tuj aboni. Se vi aŭ via loka klubo, landa aŭ faka asocio deziras abonon de 21 ĝis 500 ekzempleroj, senditaj al nur unu adreso, oni rajtos rabaton. Ĉi-okaze, bonvolu plenigi la jenan formularon por ricevo de informoj pri la kondiĉoj kaj rabato por la kolektiva abono.

Papera versio + Reta versio

  La papera versio konsistas el la plej elstaraj kaj interesaj artikoloj el la reta versio. Ĝi aperos en formato tre konforta por legado en buso, metroo aŭ dum atendado en placo, konsultejo aŭ trinkejo. Ĝia tre moderna grafika aspekto, kun 16 koloraj paĝoj, certe estos tre utila kiel propagando de Esperanto. Do, tio povos efiki tre bone kiel impresa varbilo. El la 16 paĝoj 4 apartenas al Spegulo – kajero pri arto kaj kulturo de Heroldo de Esperanto, tute ne abonebla aparte.
  Vi povas trovi la 2 unuajn numerojn ĉe tiu ti ligilo: https://sites.google.com/lexussocial.com.br/hde-redakcio/eldonitaj-numeroj?authuser=0

  Reta Versio

  ProvAbono por la papera versio + reta versio – 4 numeroj/monatoj

  26,00

  Per ĉi tiu abontipo la abonanto ricevos per la poŝto 4 numeroj de la papera versio kaj rajtos plene aliri la retan version dum 4 monatoj. Per tiuj nur 4 numeroj  oni povos konfirmi, ĉu la papera numero de Heroldo estos vere moderna enhavoriĉa kaj plaĉa. Krome, per la 4 monatoj  oni povas taksi ankaŭ la retan version.

  Atentu pri la fakto, ke se Sociala Grupo Lexus ŝanĝos la aperritmon, ekzemple de 12 por 17 aŭ 24 numeroj jare, la abonperiodo venos al la fino pli frue ol atendite (kaj por la papera kaj por la reta versioj).

  Elekti
  Reta Versio

  Abono por la papera versio + reta versio – 12 numeroj/monatoj

  59,00

  Per ĉi tiu abontipo la abonanto ricevos per la poŝto 12 numeroj de la papera versio kaj rajtos plene aliri la retan version dum 4 monatoj. Per tiuj nur 12 numeroj  oni povos konfirmi, ĉu la papera numero de Heroldo estos vere moderna enhavoriĉa kaj plaĉa. Krome, per la 12 monatoj  oni povas taksi ankaŭ la retan version.

  Atentu pri la fakto, ke se Sociala Grupo Lexus ŝanĝos la aperritmon, ekzemple de 12 por 17 aŭ 24 numeroj jare, la abonperiodo venos al la fino pli frue ol atendite (kaj por la papera kaj por la reta versioj).

  Elekti

Reta versio

  La reta abono disponigas al la legantoj la tutan enhavon de la retejo www.heroldodeesperanto.club (konstruata). Dum la reta versio estas ankoraŭ konstrutada la abonantoj de la reta versio ricevos la PDF-versio de la paperal numero. La abono por la reta versio ekvalidos nur kiam la reta versio estos lanĉita. Do, aboni la retan version tuj ne estas malavantaĝo, tute male.

  Reta versio: vere alloga por ĉiunivelaj espernatistoj

  ProvAbono por la reta versio – 4 monatoj

  13,00

  Per ĉi tiu abontipo vi povos aliri la tutan enhavon de la retejo www.heroldodeesperanto.com dum 4 monatoj kaj krome, vi havos plenan kaj tute senliman aliron al Herol, la socia reto de la legantaro de Heroldo. Per tiu ĉi provabono vi povos unue konfirmi, ĉu Heroldo plaĉo al vi.

  Elekti
  Reta versio: vere alloga por ĉiunivelaj espernatistoj

  Abono por la reta versio – 12 monatoj

  29,00

  Per ĉi tiu abontipo vi povos aliri la tutan enhavon de la retejo www.heroldodeesperanto.com dum 12 monatoj kaj krome, vi havos plenan kaj tute senliman aliron al Herol, la socia reto de la legantaro de Heroldo.

  Elekti
  Reta versio: vere alloga por ĉiunivelaj espernatistoj

  Abono por la reta versio – 24 monatoj

  58,00

  Per ĉi tiu abontipo vi povos aliri la tutan enhavon de la retejo www.heroldodeesperanto.com dum 24 monatoj kaj krome, vi havos plenan kaj tute senliman aliron al Herol, la socia reto de la legantaro de Heroldo.

  Elekti