Bonvenon al la abonilo de la nova, moderna kaj enhavriĉa Heroldo de Esperanto

Kiel aboni?

Aboni Heroldon per nia abonilo estas tre simpla tasko. Ni disponigas al vi ok abontipojn, kiuj estas listigitaj malsupre. Du abontipojn vi trovos en la kategorio "Papera versio", tri en la kategorio "Reta versio" kaj la lastaj tri abontipojn vi trovos en la kategoria "Solidara abonigo". Vi devas elekti kiu(j)n abontipo(j)n vi deziras. Atentu, ke vi povas elekti pli ol unu abontipon. Nu, post bona pripenso vi devas klaki sur la butonon "Elekti" de ĉiu abontipo dezirata de vi, formante kombinon. Ne atendu plu! Vi jam estas nur unu alklakon for de via(j) abono(j) de Heroldo de Esperanto.

Ja eblas kombini kaj kolektive aboni!

Gravas enfazi, ke vi povas elekti pli ol unu abontipon! Alivorte, vi povas formi kombinon. Krome, kaze de la papera versio, eblas kolektive aboni. Por abono de ĝis 20 ekzempleroj, senditaj al nur unu adreso, bonvolu tuj aboni. Se vi aŭ via loka klubo, landa aŭ faka asocio deziras abonon de 21 ĝis 500 ekzempleroj, senditaj al nur unu adreso, oni rajtos rabaton. Ĉi-okaze, bonvolu plenigi la jenan formularon por ricevo de informoj pri la kondiĉoj kaj rabato por la kolektiva abono.

Papera versio + Reta versio

  La papera versio konsistos el la plej elstaraj kaj interesaj artikoloj el la reta versio. Ĝi aperos en formato tre konforta por legado en buso, metroo aŭ dum atendado en placo, konsultejo aŭ trinkejo. Ĝia tre moderna grafika aspekto, kun koloraj paĝoj, certe estos tre utila kiel propagando de Esperanto. Foje aperos informoj pri Esperanto en iu nacia lingvo. Do, tio povos efiki tre bone kiel impresa varbilo.

  Atentu, ke eblas kombini diversajn abontipojn. Oni povas aboni nur unu el la versioj, ambaŭ versioj kaj krome solidare abonigi iun (aŭ regali amikon per abono). Ekzemplo de kombinoj:
  1- provabono por la papera versio + abono por 24 monatoj de la reta versio + abonigo de la papera versio por 12 monatoj;
  2- provabono por la reta versio + abono por 12 numeroj de la papera versio + abonigo de la papera versio por 12 numeroj;
  3- abono por 12 monataj de la reta versio + abonigo de la papera versio por 12 numeroj;

  Diversaj estas la ebloj por formi kombinojn kaj se vi deziras, vi povas aboni nur unu version aŭ fari nur provabonon por unu el la versioj aŭ por ambaŭ. Resume: vi havas diversajn opciojn. Elektu tiun, kiu plej plaĉas al vi!

  Reta Versio

  ProvAbono por la papera versio + reta versio – 4 numeroj/monatoj

  26,00

  Per ĉi tiu abontipo la abonanto ricevos per la poŝto 4 numeroj de la papera versio kaj rajtos plene aliri la retan version dum 4 monatoj. Per tiuj nur 4 numeroj  oni povos konfirmi, ĉu la papera numero de Heroldo estos vere moderna enhavoriĉa kaj plaĉa. Krome, per la 4 monatoj  oni povas taksi ankaŭ la retan version.

  Atentu pri la fakto, ke se Sociala Grupo Lexus ŝanĝos la aperritmon, ekzemple de 12 por 17 aŭ 24 numeroj jare, la abonperiodo venos al la fino pli frue ol atendite (kaj por la papera kaj por la reta versioj).

  Elekti
  Reta Versio

  Abono por la papera versio + reta versio – 12 numeroj/monatoj

  59,00

  Per ĉi tiu abontipo la abonanto ricevos per la poŝto 12 numeroj de la papera versio kaj rajtos plene aliri la retan version dum 4 monatoj. Per tiuj nur 12 numeroj  oni povos konfirmi, ĉu la papera numero de Heroldo estos vere moderna enhavoriĉa kaj plaĉa. Krome, per la 12 monatoj  oni povas taksi ankaŭ la retan version.

  Atentu pri la fakto, ke se Sociala Grupo Lexus ŝanĝos la aperritmon, ekzemple de 12 por 17 aŭ 24 numeroj jare, la abonperiodo venos al la fino pli frue ol atendite (kaj por la papera kaj por la reta versioj).

  Elekti

Reta versio

  La reta abono disponigas al la legantoj la tutan enhavon de la retejo www.heroldodeesperanto.com kaj plenan aliron al la socia reto de la legantaro, ĉe www.heroldodeesperanto.com/legantaro, kie oni povos tre aktive, amuze kaj produktive amikiĝi kun aliaj legantoj de Heroldo partopreni grupojn, forumon, konsulti kalendaron de eventoj tra la tuta mondo ktp.

  Atentu, ke eblas kombini diversajn abontipojn. Oni povas aboni nur unu el la versioj, ambaŭ versioj kaj krome solidare abonigi iun (aŭ regali amikon per abono). Ekzemplo de kombinoj:
  1- provabono por la papera versio + abono por 24 monatoj de la reta versio + abonigo de la papera versio por 12 monatoj;
  2- provabono por la reta versio + abono por 12 numeroj de la papera versio + abonigo de la papera versio por 12 numeroj;
  3- abono por 12 monataj de la reta versio + abonigo de la papera versio por 12 numeroj;
  Diversaj estas la ebloj por formi kombinojn kaj se vi deziras, vi povas aboni nur unu version aŭ fari nur provabonon por unu el la versioj aŭ por ambaŭ. Resume: vi havas diversajn opciojn. Elektu tiun, kiu plej plaĉas al vi!

  Reta versio: vere alloga por ĉiunivelaj espernatistoj

  ProvAbono por la reta versio – 4 monatoj

  13,00

  Per ĉi tiu abontipo vi povos aliri la tutan enhavon de la retejo www.heroldodeesperanto.com dum 4 monatoj kaj krome, vi havos plenan kaj tute senliman aliron al Herol, la socia reto de la legantaro de Heroldo. Per tiu ĉi provabono vi povos unue konfirmi, ĉu Heroldo plaĉo al vi.

  Elekti
  Reta versio: vere alloga por ĉiunivelaj espernatistoj

  Abono por la reta versio – 12 monatoj

  29,00

  Per ĉi tiu abontipo vi povos aliri la tutan enhavon de la retejo www.heroldodeesperanto.com dum 12 monatoj kaj krome, vi havos plenan kaj tute senliman aliron al Herol, la socia reto de la legantaro de Heroldo.

  Elekti
  Reta versio: vere alloga por ĉiunivelaj espernatistoj

  Abono por la reta versio – 24 monatoj

  58,00

  Per ĉi tiu abontipo vi povos aliri la tutan enhavon de la retejo www.heroldodeesperanto.com dum 24 monatoj kaj krome, vi havos plenan kaj tute senliman aliron al Herol, la socia reto de la legantaro de Heroldo.

  Elekti

Solidara Abonigo

  Per la solidara abonigo oni povas regali amikon per donaco aŭ simple abonigi nepagpovulon.

  Por regali nepagpovulon:

  La solidara abonanto povos elekti la nepagpovulon kiu estos regalita per specifa kaj aparta procedo. Tion oni povos fari nur kiam la reta versio kaj la socia reto de la legantaro estos jam alirebla, en decembro. Do, la solidara abonanto devos atendi ĝis decembro por elekti sian regaliton.

  Por regali amikon:

  La solidara abonanton ricevos rabatkuponon kun 100%a rabato, kiun oni sendu al la celata amiko.
  > Do, solidaraj abonantoj devas plenigi formularon, en kiu li informos, ĉu li tuj volas ricevi la rabatkuponon por sendi al amiko, ĉu li atendos ĝis oni povos aliri liston de nepagpovuloj.

  Atentu, ke eblas kombini diversajn abontipojn. Oni povas aboni nur unu el la versioj, ambaŭ versioj kaj krome solidare abonigi iun (aŭ regali amikon per abono). Ekzemplo de kombinoj:
  1- provabono por la papera versio + abono por 24 monatoj de la reta versio + abonigo de la papera versio por 12 monatoj;
  2- provabono por la reta versio + abono por 12 numeroj de la papera versio + abonigo de la papera versio por 12 numeroj;
  3- abono por 12 monataj de la reta versio + abonigo de la papera versio por 12 numeroj;
  Diversaj estas la ebloj por formi kombinojn kaj se vi deziras, vi povas aboni nur unu version aŭ fari nur provabonon por unu el la versioj aŭ por ambaŭ. Resume: vi havas diversajn opciojn. Elektu tiun, kiu plej plaĉas al vi!

  Solidara Abonigo

  Solidara Abonigo por la papera versio + reta versio – 12 numeroj/monatoj

  59,00

  Per ĉi tiu abontipo la abonanto abonas ne por si mem, sed por amiko aŭ nepagvolulo, kiu ricevos per la poŝto 12 numeroj de la papera versio  kaj rajtos plene aliri la retan version dum 12 monatoj.

  Atentu pri la fakto, ke se Sociala Grupo Lexus ŝanĝos la aperritmon, ekzemple de 12 por 17 aŭ 24 numeroj jare, la abonperiodo venos al la fino pli frue ol atendite (kaj por la papera kaj por la reta versioj).

  Elekti
  Solidara Abonigo

  Solidara Abonigo por la reta versio – 12 monatoj

  29,00

  Per ĉi tiu abontipo la abonanto abonas ne por si mem, sed por amiko aŭ nepagvolulo, kiu povos aliri la tutan enhavon de la retejo www.heroldodeesperanto.com dum 12 monatoj kaj krome, havos plenan kaj tute senliman aliron al Herol, la socia reto de la legantaro de Heroldo.

  Elekti
  Solidara Abonigo

  Solidara Abonigo por la reta versio – 24 monatoj

  58,00

  Per ĉi tiu abontipo la abonanto abonas ne por si mem, sed por amiko aŭ nepagvolulo, kiu povos aliri la tutan enhavon de la retejo www.heroldodeesperanto.com dum 12 monatoj kaj krome, havos plenan kaj tute senliman aliron al Herol, la socia reto de la legantaro de Heroldo.

  Elekti