Reta Versio

Abono por la papera versio + reta versio – 12 numeroj/monatoj

59,00

Per ĉi tiu abontipo la abonanto ricevos per la poŝto 12 numeroj de la papera versio kaj rajtos plene aliri la retan version dum 4 monatoj. Per tiuj nur 12 numeroj  oni povos konfirmi, ĉu la papera numero de Heroldo estos vere moderna enhavoriĉa kaj plaĉa. Krome, per la 12 monatoj  oni povas taksi ankaŭ la retan version.

Atentu pri la fakto, ke se Sociala Grupo Lexus ŝanĝos la aperritmon, ekzemple de 12 por 17 aŭ 24 numeroj jare, la abonperiodo venos al la fino pli frue ol atendite (kaj por la papera kaj por la reta versioj).

Product Description

Heroldo tute renovigita

Heroldo de Esperanto ekde sia jarkolekto 2017 aperos tute renovigita. Jen la trajtoj de la papera versio de la nova Heroldo:

Moderna, bela kaj profesia dezajno

La papera versio estos tiom moderna, enhavoriĉa kaj plaĉa gazeto, ke ĝi certe fariĝos vitrino por propagando de Esperanto. Ankaŭ pro tio, ke ofte aperos informoj kaj reklamoj en naciaj lingvoj. Sed nur ĝia valora enhavo estas sufiĉa argumento por ke oni tuj abonu la paperan version, kiu aperigos la plej ŝatatajn artikolojn el la reta versio kaj ion pli.

Heroldo havos 2 kajerojn, nome:

Spegulo – Kvar-paĝa kajero pri arto kaj kulturo: literaturo, teatro, petroarto, kinoarto, rezencoj ktp.

Lingvio – Kvar-paĝa kajero pri lingvoj: Esperanto, historio de la lingvoj, lingvaj rajtoj, interlingvistiko ktp. Fakte ĉio pri la mondo de la lingvoj.

Esperanto en Lingvio estos traktata laŭ la jenaj aspektoj: historio; kulturo; esperantologio; lingvo, stilo kaj formo.

En Lingvio, krom la supre cititaj temoj, estos du rubrikoj por lernantoj de Esperanto:

DuoLingvo – por lernantoj de Esperanto en Duolingvo.

Ellernu – por lernantoj de Lernu

Heroldo havos 11 ĉeftemojn:

Agado por Esperanto – Agado per Esperanto – Lingvoj (en la kajero Lingvio) – Scienco kaj teknologio – Ekonomio – Politiko – Edukako – Arto kaj kulturo (en la kajero Spegulo) – Junulara vivo – Sportoj – Diversaj ( ĉi tie eniros temoj ne klasifikeblaj laŭ la supraj ĉeftemoj).

Aŭtoraj kolumnoj

Estos kelkaj aŭtoraj kolumnoj, fare de konataj esperantistoj kaj ankaŭ de novaj talentoj, ne tiel vaste konataj.

Rubrikoj “El la redakcio”: kelkaj ne subskribitaj rubrikoj de la redakcia stabo koncize prezentos novaĵojn pri la faka agado,  ktp.

 Forumo

Estos forumo alirebla de ĉiuj, eĉ de neabonantoj, ĉe www.heroldodeesperanto.com/forumo. Ankaŭ la abonanantoj de nur la papera versio povos ensaluti kaj partopreni la forumon.

Herol, la socia reto de la legantaro de Heroldo

Estos socia reto alirebla de ĉiuj, eĉ de la abonantoj de nur la papera versio (tamen, kun kelkaj limoj kompare al la plena aliro de la abonantoj de la reta versio). Se Facebook taŭgas por vasta diskonigado de Esperanto al la neesperantista publiko, Herol estos la plej taŭga socia reto por interna diskutado.  Grupoj por specifa agado por kaj per Esperanto kaj grupoj por diskutado de specifaj ĉeftemoj de Heroldo estos disponeblaj.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Abono por la papera versio + reta versio – 12 numeroj/monatoj”