Reta versio: vere alloga por ĉiunivelaj espernatistoj

Abono por la reta versio – 24 monatoj

58,00

Per ĉi tiu abontipo vi povos aliri la tutan enhavon de la retejo www.heroldodeesperanto.com dum 24 monatoj kaj krome, vi havos plenan kaj tute senliman aliron al Herol, la socia reto de la legantaro de Heroldo.

Product Description

Heroldo tute renovigita

Heroldo de Esperanto ekde sia jarkolekto 2017 aperos tute renovigita. Jen la trajtoj de la reta versio de la nova Heroldo:

Moderna, bela kaj bone strukturita retejo

La redakcio ĝisdatigos Heroldon ĉiutage, tio estas, en ĉiu tago la abonantaro havos novan enhaveron por legi. Ni formas grandan skipon de kunlaborantoj por provizi Heroldon per novaĵoj. La legantoj de Heroldo de Esperanto estos la unuaj ekscii pri la novaĵoj en Esperantujo.

Heroldo havos 2 kajerojn, kaj en la reta kaj en la papera versioj:

Spegulo – kajero pri arto kaj kulturo: literaturo, teatro, petroarto, kinoarto, rezencoj ktp.

Lingvio – kajero pri lingvoj: Esperanto, historio de la lingvoj, lingvaj rajtoj, interlingvistiko ktp. Fakte ĉio pri la mondo de la lingvoj.

Esperanto en Lingvio estos traktata laŭ la jenaj aspektoj: historio; kulturo; esperantologio; lingvo, stilo kaj formo.

En Lingvio, krom la supre cititaj temoj, estos du rubrikoj por lernantoj de Esperanto:

DuoLingvo – por lernantoj de Esperanto en Duolingvo.

Ellernu – por lernantoj de Lernu

Heroldo havos 11 ĉeftemojn:

Agado por Esperanto – Agado per Esperanto – Lingvoj (en la kajero Lingvio) – Scienco kaj teknologio – Ekonomio – Politiko – Edukako – Arto kaj kulturo (en la kajero Spegulo) – Junulara vivo – Sportoj – Diversaj ( ĉi tie eniros temoj ne klasifikeblaj laŭ la supraj ĉeftemoj).

Videozam:

La konata retejo Studio ekfunkcios kun nova nomo en Heroldo, nome Videozam, ĉe www.videozam.heroldodeesperanto.com. Videozam havos tute novajn vestojn en Heroldo kaj sin prezentos kiel motoro de la aŭdvida videoproduktado en Esperantujo. Ne maltrafebla! Skandale superba!

Aŭtoraj kolumnoj

Estos kelkaj aŭtoraj kolumnoj, fare de konataj esperantistoj kaj ankaŭ de novaj talentoj, ne tiel vaste konataj.

Rubrikoj “El la redakcio”: kelkaj ne subskribitaj rubrikoj de la redakcia stabo koncize prezentos novaĵojn pri la faka agado,  ktp.

 Forumo

Estos forumo alirebla de ĉiuj, eĉ de neabonantoj, ĉe www.heroldodeesperanto.com/forumo

Herol, la socia reto de la legantaro de Heroldo

Estos socia reto alirebla de ĉiuj, eĉ de ne abonantoj (tamen, kun kelkaj limoj kompare al la plena aliro de la abonantoj). Se Facebook taŭgas por vasta diskonigado de Esperanto al la neesperantista publiko, Herol estos la plej taŭga socia reto por interna diskutado, ne nur fare de la abonantoj de la reta versio, sed ankaŭ de neabonantoj.  Grupoj por specifa agado por kaj per Esperanto kaj grupoj por diskutado de specifaj ĉeftemoj de Heroldo estos disponeblaj (krom tio, ke eblos rekte komenti kaj taksi artikolojn).

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Abono por la reta versio – 24 monatoj”