Katalogo de la HdE-perantoj tra la mondo

La sistemo de reta perado de Heroldo de Esperanto estas vere moderna sistemo. Niaj perantoj havas aliron per sia konto ĉe Heroldo al ĉiuj informoj pri sia agado, inkluzive de la ricevotaj kaj ricevitaj malkleraĵoj. Ili estas plene apogataj kaj daŭre trejnataj de Sociala Grupo Lexus por tre profesie reprezenti nin antaŭ la esperantistoj el la tuta mondo.

Ili rajtas:

Diskonigi sian perantan paĝon per ĉiuj eblaj manieroj, sed ne rajtas spami. Se vi opinias, ke iu HdE-peranto agas kiel spamisto, bonvolu sciigi nin.
Uzi plene sian perantan paĝon, sed tute ne estas malpermesate kolekti monon rekte, persone, sub la preteksto, ke oni poste sendos la monon al Sociala Grupo Lexus.

Rimarko: se estos escepto al tiu regulo, eble nur en certaj okazoj por grandaj E-asocioj en tiu komenca fazo. Poste ne plu. Ĉiuj perantoj devos agadi nur per sia peranta paĝo.

Uzi porteblajn aparatojn en eventoj por faciligi la aliron de la partoprenantoj al sia peranta paĝo, sed kongrue kun la antaŭa punkto, ne rajtas ricevi monon rekte..
Niaj perantoj rajtas kontakti E-asociojn kaj proponi rabaton por kolektiva abono ekde 21 ĝis 750 abonitaj ekzempleroj. Tio okazas sub certaj reguloj kaj la rabato varias. Kontaktu nin aŭ via peranto por pliaj detaloj.

Se tamen, neniu peranto en la malsupra katalogo kontaktis vin, vi povas rekte aboni Heroldon en la ĉefa paĝo de nia reta abonilo, se fakte vi tion preferas. Vi povas ankaŭ elekti peranton, eĉ se vi ne estis kontaktita. Eble plaĉos al vi aboni Heroldon per iu amiko, per iu peranto proksima al al via urbo, lando.
Al la ĉefa paĝo de la abonilo