Solidara Abonigo

Per la solidara abonigo oni povas regali amikon per donaco aŭ simple abonigi nepagpovulon.

Por regali nepagpovulon:

La solidara abonanto povos elekti la nepagpovulon kiu estos regalita per specifa kaj aparta procedo. Tion oni povos fari nur kiam la reta versio kaj la socia reto de la legantaro estos jam alirebla, en decembro. Do, la solidara abonanto devos atendi ĝis decembro por elekti sian regaliton.

Por regali amikon:

La solidara abonanton ricevos rabatkuponon kun 100%a rabato, kiun oni sendu al la celata amiko.
> Do, solidaraj abonantoj devas plenigi formularon, en kiu li informos, ĉu li tuj volas ricevi la rabatkuponon por sendi al amiko, ĉu li atendos ĝis oni povos aliri liston de nepagpovuloj.

Atentu, ke eblas kombini diversajn abontipojn. Oni povas aboni nur unu el la versioj, ambaŭ versioj kaj krome solidare abonigi iun (aŭ regali amikon per abono). Ekzemplo de kombinoj:
1- provabono por la papera versio + abono por 24 monatoj de la reta versio + abonigo de la papera versio por 12 monatoj;
2- provabono por la reta versio + abono por 12 numeroj de la papera versio + abonigo de la papera versio por 12 numeroj;
3- abono por 12 monataj de la reta versio + abonigo de la papera versio por 12 numeroj;
Diversaj estas la ebloj por formi kombinojn kaj se vi deziras, vi povas aboni nur unu version aŭ fari nur provabonon por unu el la versioj aŭ por ambaŭ. Resume: vi havas diversajn opciojn. Elektu tiun, kiu plej plaĉas al vi!

No products were found matching your selection.